Закрыть ... [X]

11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику


Начать новую тему   Ответить на тему     ->   ::   Автор Сообщение Яклич
уусын эзэн

Зарегистрирован: Jul 17, 2006
Сообщения: 4078
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: 26.04.09, 15:35 +0000     Поздравления на бурятском языке, амаршалга Ответить с цитатой11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику title="Ответить с цитатой"> Предлагаю в этой теме делиться красивыми поздравлениями на бурятском языке по разного рода поводам, например
Сагаалганаар:
Наhан дээрээ наhа нэмэжэ байхадаа,
Айл аймагтаа. арад зондоо
Ута наhатай, удаан жаргалтай ябахыень хyсэе.
Буруунтнай бужуугyй булшантай,
Даагантнай даахигyй далантай,
Тyлгэтнай тангаршааhаар,
Эшэгэнтнай ээрэмшээhээр,
Он жэлдэ hайн орог лэ,
Аянайтнай зам аятай байг,
Ажаhуудалтнай жаргалтай байг
Эдир залуу наhандаа
Хyгшэрhэн манайнгаа захяае
хyгэднай шагнажа hонирхогты.
Хайрата аба эжынэрээ
хайрлажа хyндэлжэ ябагты.
Ном бэшэг зааhан
номхон тэгшэ багшанараа
нэрэ хyндыень [bu]ргэжэ,
найдамтай ябахые оролдогты.
Хаанашье ажаллахат хожомоо,
хэндэшье урин зθлэхэнθр,
хyхюутэй зохид шарайгаар
хyндэтэй хyдэлжэ ябагты.
yнэн сэхээр ябахадатнай
урдатнай харгы утал.
Урин зθлэхэнθр захяаемнай
унтаад бодоходоо hаныта.
Аттестат, диплом абажархёод,
алдуутай муугаар ябангyй,
аба эжынгээ захяае
адаглан hанажа ябагты.
hураhан, hураhан hургуулидаа
hайнаар эрдэм шудалжа,
амжалта хододоо туйлажа,
ажалай герой бологты
Еще хотелось бы чтобы кто-нибудь выложил красивое поздравление с днем рождения
Самый просnой вариант:
Хундэтэ....
Турэhэн удэроор шамайе амаршалнаб,
Элyyр мэндэ (бэе мэндэ), зол жаргалтай байхыетнай (ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.
Ажал хyдэлмэридθ амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб
Ута наhатай удаан жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт
П.С. Хотел бы обратить внимание админов и модеров, что буква y не проставляется иногда, а иногда при вставлении этой буквы исчезают некоторые выражения misgen
баймга ороошо

Зарегистрирован: Jul 15, 2008
Сообщения: 202

СообщениеДобавлено: 26.04.09, 16:15 +0000     Ответить с цитатой Яклич, где это можно взять? Или это Вы просто запомнили из жизни? Это где-то можно прочитать? Посмотреть профильребенку title="Посмотреть профиль"> Отправить личное сообщение Яклич
уусын эзэн

Зарегистрирован: Jul 17, 2006
Сообщения: 4078
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: 26.04.09, 17:11 +0000     Ответить с цитатой Взято из следующих книг: Магтаал, уреэл, соло, Улан-Удэ, Буряадай номой хэблэл, 1995 год, Ц.Д.Будаев, русско-бурятский разговорник, Буряадай номой хэблэл, 1990 г., О.Г.Макарова Бурятский язык, Интенсивный курс по развитию навыков устной речи, Улан-Удэ, издательство "Бэлиг", 2005 год misgen
баймга ороошо

Зарегистрирован: Jul 15, 2008
Сообщения: 202

СообщениеДобавлено: 26.04.09, 17:20 +0000     Ответить с цитатой Яклич писал(а): Взято из следующих книг: Магтаал, уреэл, соло, Улан-Удэ, Буряадай номой хэблэл, 1995 год, Ц.Д.Будаев, русско-бурятский разговорник, Буряадай номой хэблэл, 1990 г., О.Г.Макарова Бурятский язык, Интенсивный курс по развитию навыков устной речи, Улан-Удэ, издательство "Бэлиг", 2005 год
Спасибо! Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Aryuchan
ахамад

Зарегистрирован: Dec 01, 2005
Сообщения: 826
Откуда: Монголия

СообщениеДобавлено: 26.04.09, 23:55 +0000     Ответить с цитатой Углоо бури сэржэмээ ургэжэ,
Удэр бури бурхандаа зальбаржа,
Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ,
Буянтай, хэшэгтэй ябахатнай болтогой!!! :) BayarGunzenbalay
мүнхэ

Зарегистрирован: Aug 27, 2008
Сообщения: 2228
Откуда: Худан Хэжэнгын тала

СообщениеДобавлено: 27.04.09, 06:29 +0000     Ответить с цитатой болтогой... :lol: Посмотреть профиль Отправить личное сообщение HORIDOIMERGEN_2
ахамад

Зарегистрирован: Jul 11, 2007
Сообщения: 502
Откуда: Castle of Pan-Mongol

Яклич
уусын эзэн

Зарегистрирован: Jul 17, 2006
Сообщения: 4078
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: 25.05.09, 14:45 +0000     Ответить с цитатой решил вот выложить сюда, возможно кому-то будет интересно:
- Абга абгай (эгэшэ) - сестра отца, тетя по отцовской линии;
- Абга - дядя по отцу;
- Нагаса, нагаса ахай - дядя по матери;
- Нагаса абгай - сестра матери, тетя по матери;
- Нагаса аба - дедушка по матери;
- Нагаса эжы - бабушка по матери;
- Гуша - правнук;
- Дvшэ - праправнук;
- Зээ - внук, ребенок дочери;
- Бvлэ зээ - ребенок родных сестер;
- Зээнсэр - сын илидочь внука;
- Абьhаалин - жены родных братьев;
- Базанар - мужья родных сестер;
- Ууган - старший из детей;
- Тээли - средний из детей;
- Одхон - младший из детей.
Возможно, что в разных районах называют по-разному, поэтому если возможно напишите свои варианты Aryuchan
ахамад

Зарегистрирован: Dec 01, 2005
Сообщения: 826
Откуда: Монголия

СообщениеДобавлено: 26.05.09, 02:01 +0000     Ответить с цитатой Бидэн иигээд лэ хэлэдэг хабди даа :roll: middleage
шэнэхэн

Зарегистрирован: May 24, 2009
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: 09.07.09, 02:56 +0000     Ответить с цитатой yшоо юрол мэдэхэ хyн бии гyy? Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Altanceceg
муухайхан

Зарегистрирован: Apr 03, 2005
Сообщения: 146
Откуда: NYC

СообщениеДобавлено: 16.10.09, 23:43 +0000     Ответить с цитатой Yглоонэй наран шэнги мандалжа,
Yндэр уулын сэсэг шэнги дэлгэржэ,
Yри хYYгэдоо Yргэжэ,
Yндэр наhатай боложо,
Сэсэг ногоон дайдадаа
Сэдьхэн дуулажа жаргагты!
мне очень нравится вот это:
Балшар бага наhанhаа
Бэлигэй юроол абаарайгты.
Дээдэ эрдэмэй hургаалhаа
Дээжынь абажа ябаарайгты!
Холын харгын замда
Хододоо олзотой жаргаарайгты,
Арад зонойнгоо дундаханань
Алтан тооhондонь ябаарайгты!
источник: курсы бурятского языка, организованные АМО в мск. (Оюна Александровна- преподаватель)
_________________
Бухий л чадлаараа хайртай Буряад орноо мандуулъя Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MOBU
зайгуул дуушан

Зарегистрирован: Jul 18, 2003
Сообщения: 3674
Откуда: Урда зvгэй дулаан орон...

СообщениеДобавлено: 17.10.09, 10:40 +0000     Ответить с цитатой Эндээ эбтэй
Тэндээ тэгшэ
Хирэгvй сагаахан
Хилэнсэггvй улаахан
Ябахатнай болтогой!
_________________
Гэжэ байжа... Гэдэhээ маажажа байжа...
http://buryat-mongolia.info/mobu/ Aryuchan
ахамад

Зарегистрирован: Dec 01, 2005
Сообщения: 826
Откуда: Монголия

СообщениеДобавлено: 17.10.09, 10:56 +0000     Ответить с цитатой Хирэгуй сагаахан :lol: :lol: :lol:
БОЛТОГОЙ!!! LB
ороошо

Зарегистрирован: Apr 07, 2004
Сообщения: 52
Откуда: МСК

СообщениеДобавлено: 22.10.09, 17:14 +0000     Ответить с цитатой Помогите, пожалуйста, со свадебными пожеланиями на бурятском языке. Элбэг-Доржо
заримдаа ороошо

Зарегистрирован: Feb 04, 2010
Сообщения: 34

СообщениеДобавлено: 09.02.10, 08:27 +0000     Ответить с цитатой Ошоhон газартаа, олон боложо
Байhан газартаа, баян боложо
Хэhэн ажалтнай урагшатай
hанаhан хэрэгтнай бYтээмжэтэй
Ута наhа наhалжа,
удаан жаргал эдлэжэ
Бурхантай, буянтай
ябахыетнай хYсэнэб. Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год   Начиная со старых Начиная с новых  

Начать новую тему   Ответить на тему     -> Часовой пояс: GMT - 3
На страницу 1, 2  След. Страница 1 из 2
Источник: http://www.buryatia.org/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&t=18875
Рекомендуем посмотреть ещё:
Поздравление на день рождения 11 лет девочке, мальчику Поздравление с днем рождения мальчику 10 лет и его родителям

11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Поздравления с днем рождения ребенку мальчику
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Открытки на каждый день! - Улётные открытки!
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Поздравления с днем рождения мальчику
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Поздравления девочке - Петербург)
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Sredstva
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Time To Travel Travel Tips Information
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику XIX творческий конкурс «Мир заповедной природы» Воронежский
11 месяцев ребенку поздравления в картинках мальчику Бесплатные поздравления с Днем рождения: красивые
Выпускной в детском саду поздравления в стихах и Идеи подарков для мальчиков 23 февраля (5-9 классы) Снова Новости Оренбурга и Оренбургской области Лента Подарки на 9 мая своими руками. Мастер-классы с Поздравление директору автотранспортного предприятия Поздравления инженеру Поздравления с 9 мая в стихах, прозе короткие


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ