Закрыть ... [X]

Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика

                                       ЗАВДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
                                                                                                                 8 клас
І. Запишіть подані слова, знявши риску.
        Будь/у/кого, екс/чемпіон, все/таки, все/ж/таки, таки/все, ні/на/чому, аби/хто, аби/коли, ні/який, ні/з/ким, з/по/між, із/за не/мов/би/то, стільки/но, навряд/чи, тому/що, іди/ж/бо, пліч/о/пліч, з/дня/на/день, всього/на/всього, до/речі, не/до/вподо/би, не/сьогодні/завтра, на/добра/ніч, будь/ласка, до/побачення, до/загину, спокон/віків, на/самоті, по/праву/руч, раз/у/раз, кінець/кінцем не/зіпсована картина, картина не/зіпсована, не/зіпсована часом картина. (12 балів)
ІІ. Визначте синтаксичну роль слова «просто» в поданих реченнях.
       1.Не було там опускання вій. Очі ясно дивляться і просто. (М.Рильський)
       2.Просто вхідних дверей стоїть стіл простої роботи.(М.Коцюбинський)
       3.Дома у нього просто чудеса, бо цієї весни він сконструював нову телеантену.(О.Гончар)
      4.Він умів не просто слухати , а викликати у співрозмовника бажання висловити все наболіле (З.Тулуб). (4 бали)
ІІІ. На уроці української мови діти отримали завдання визначити, якими частинами мови є слова:
       (до)гори, вище,( на)зустріч, ближче, вартовий, коло, (сиво)чолий, мило, (за)те, (про)те; розкрити дужки та скласти з даними словами словосполучення.
Оленка й Галя – дві найкращі учениці класу – виконали це завдання зовсім по-різному, а вчителька обом їм поставила високий бал.
Подумайте й ви та покажіть, як виконували роботу Оленка й Галя, увівши запропоновані їм слова у складені вами словосполучення.
Оленчин варіант Галин варіант
(10 балів)
ІV. З'ясуйте відмінність у граматичному і лексичному значеннях
словосполучень «з'їсти каші» та «з'їсти кашу». (2 бали)
V. Перепишіть іншомовні слова, де це можливо, замінивши українськими відповідниками ( словами або словосполученнями).
Давайте, джентльмени, уладнаємо конфлікт. Тим паче, що від постраждалих претензій немає. Які претензії за форс мажорних обставин? Але звітувати про інцидент доведеться... (4 бали)
VІ. Поясніть лексичне значення поданих слів.
Вважати – рахувати. Підписувати – передплачувати.
( 4 бали)
VІІ. Відредагувати подані речення, записати їх.
На нараду послали зоотехніка, два агронома й одну автомашину.
Це фільм про бідну дівчину, яка, пройшовши через любов та інші нелюдські випробування, знайшла вірний шлях у житті. Не балують споживачів і блюдами з борошна, а саме пиріжками з сиром, повидлом, варениками, салатами.
(4 бали)
VІІІ. Напишіть твір за висловом Ф. Бекона «Книги - кораблі думки».
(12 балів)

 

                                                                                                        8 клас
1. Написати твір.

Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої.
                                                                                        Ліна Костенко
12 балів
2. Визначити синтаксичну функцію інфінітива.
Бажання жити заставило його зібрати останні сили й випливти.
Товариші доручили нам оформити стенд.
Виходить з дому Гриць Комар гуляти після школи.
Лиш боротись – значить жить.
4 бали
3. Записати правильно слова.
Пів...Японії, будь/ласка, віце/пр...зидент, транс...європейський, раз/за/разом, немов/би/то, Д(д)екларація П(п)рав Л(л)юдини, східно/європейський, вього/на/всього, м...ясо/молочний, багато/тисячний, спагет...і, чин/чином, по/латині, люби/мене (рослина), від/казна/чого.
4 бали
4. Визначити рід іменників.
Папараці, торнадо, цунамі, жалюзі, динго, есе, цеце, івасі, філе, авеню.
5 балів
5. Відновити первісну форму фразеологізмів із переплутаними компонентами (рід і число прикметників можна змінювати).
Троянська праця, нитка Тантала, ведмежа пісня, Сізіфів кінь, Аріаднина мова, муки Езопа, крокодиляча послуга, лебедині сльози, Гераклова арфа, Еолові подвиги.
5 балів

Усього 30 балів

                                                                                                                8 клас
1. Поясніть, як вирозумієте українське прислів’я «Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш». Запиши свої міркування. 2 стор.
12б.
2. Запишіть слова, уставте замість крапок літери З або С. 7+2 = 9б.
Складіть речення з однорідними членами, використавши виділене слово.
...кісний, ...чорнілий, ...рібло, ...руб, ...формувати, ...цідити, ...фабрикувати, ...повідь, ...шити, ...турбований, ...падщина, ...чавити, ...середини, ...порожніти.
3. Доберіть українські відповідники 5б.
Департамент –
Фон –
Бібліотека –
Апломб –
Інавгурація –
4. За поданим малюнком запишіть фразеологізм. Поясніть його значення.
2б.

5. За необхідності відредагуйте 3б.
Чутке серце – , удачний брак – , робота по душі –, досягти цілі - , сама красива - , подолання перешкод …
Усього: 31б.

                                                                                                      8 клас

1.Поясніть, як ви розумієте вислів: «Книги – це ріки, що напувають Всесвіт» ( 2 стор.)

2.Подані складні речення перебудуйте на прості з дієприкметниковим або дієприслівниковим зворотом. Речення запишіть, звороти підкресліть як члени речення
1. Коли народ втрачає пам'ять, він починає все з нуля. 2. Коли ми зазираємо у майбутнє та осмислюємо сучасне, ми не вправі забувати про минуле. 3. У рідний край, що був грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі. 4.Ми спроможні зрушити гори, якщо силами зберемось.
3.Запишіть текст, замінивши цифри словами. Окремо провідміняйте числівник 60.
Слони живуть до 85 років. Кінь може прожити до 60 років, тривалість життя бегемота й тигра – до 50 років, зубра та лева – до 36. Страуси живуть від 30 до 80 років. Коршуни й грифи живуть більше 100 літ. Найдовше живуть соколи. Вони доживають до 160 – 170 років. Папуга в неволі може прожити до 135 років.

4.Доберіть до іншомовних слів українські відповідники і запишіть. З виділеним словом складіть 2 речення з різним його значенням.
Вернісаж, дурра, мотто, нотабене, отава, пектораль, фауна.
5. Поясніть значення фразеологізмів.
Тонке вухо, темний ліс, облизати макогона, на живу нитку, буря у склянці води.

                                                                                                8 клас
1.Уявіть ситуацію. Ви з другом (подругою) відвідали концерт кобзаря і ділитеся враженням. Відтворіть цей діалог, доповнюючи його інформацією про роль народних співців в історії України ( 2 стор). 24б.
2. Підкресліть присудки у запропонованих реченнях. Чим вони виражені?
Людина залишає по собі пам'ять. 5б.
Там, на землі, щось було рожеве, синє і зелене.
Тут кожний камінь – мій, і кожний подих – мій.
Двері в класі були напіввідчинені.
Весна вступила в свої права.
3. Поясніть значення слів: 5б.
Заграва
Консолідувати
Сентенція
Фата-моргана
Тотальний
4. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка: 2б.
А нян…чити, кін…ський, приз…ба
Б бад…орий, п’ятдесят…, мел…ник
В різ…бяр, урал…ський, тр…ома
Г уман…ський, прос…ба, т…мяний
Д молот…ба, календар…, близ…кість
5. Антонім до фразеологізму ХОЧ ГОЛКИ ЗБИРАЙ наведений у рядку:
2б.
А голці ніде впасти
Б як нитка за голкою
В хоч око виколи
Г збирати вершки
Д хоч кулю в лоб
6. Відредагуйте слова 5б.
Шерстяний, неумісний, полосатий, нарядний, грязний
Усього: 43б.

                                                                                                    8 клас
1.Напишіть твір-роздум «Мій професійний вибір» ( 2 стор)
2.Перепишіть текст, замінюючи числа словами, виправіть орфографічні помилки. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова
Про житя Богдана хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Місцем народження важаєця суботів, як рік народження вказуют 1595. У віці 20-30 років починає активно брати участь у морських походах запорозців на Турецькі міста. 20 січня 1648 року Хмельницький підійшов під січ, а через 5 днів заволодів фортецею.
3.Допишіть прислів’я
Пташка красна своїм пір’ям,
Бджола жалить жалом, а
Птах сильний крильми, а
Око бачить далеко, а
Не вчи орла літати, а

4.Запишіть слова у дві колонки:1) Зі вставленою буквою І; 2)Зі вставленою буквою И. 7б.
З перших букв прочитаєте початок вислову «…. причина більшості наших невдач».
Нац…я, еф…р, данс…нг, озокер…т, дубл…кат, орх..дея, с…нус, ет…кет,в..тамін, імм…грант, баз…с, рев..зія, арх….в, електр…ка

                                                                                            8 клас

1. Напишiть твiр на тему «Школа — мiй другий дiм», використовуючи поданi фразеологiчнi словосполучення.
Бити байдики, хоч кiл на головi теши, пiймати облизня.
(12 балiв)

2. 3 кожним словом складiть по два речення так, щоб в одному воно було пiдметом, а в iншому - звертанням.

3емля, осiнь, Київ, народ, друг, Петро Якович.
(6 балiв)
3. Запишіть правильно подані слова.

Будь/що/будь, з/діда/прадіда, до/тепер, до/побачення, пів/ящика, пів/острів, пів/Ковалівки, по/батьківськи, по/моєму, сто/сімдесяти/мільйонний, на/весні, в/цілому, день/другий, на/жаль, кінець/кінцем,зроду/віку, рік/у/рік, коли/не/коли.
(б балiв)

4. Запишiть yci можливi варiанти вiдповiдей на запитання «КОТРА ГОДИНА?», якщо годинник показує: 8.15; 22.15; 9.30; 6.50; 6.45; 19.40; 8.45; 11.20.
(4 бали)
5. 3'ясуйте вci можливi значення поданих слiв. Складiть з ними словосполучення.

Природний, дружина, кандидат, дiставати, легкий.
(5 балiв)

6. Виправте, де потрiбно, помилки у сполученнi слiв i запишiть правильний варiант.

Безграмотна людина, самі популярні програми, багаточисленні відвідувачі, ринкові відносини, віднестись з розумінням, наносити шкоду, рахуватися з думкою, зачинити двері, заказати обiд, музичне училище.
(5 балiв)


Всього 38 балiв
                                                                                               8 КЛАС

1. Письмово прокоментуй один із висловів (обсяг висловлювання – 8-10 речень)
Даруй людям світло, тоді темрява відступить сама собою.
Дім без книжок подібний до тіла без душі.
Колесо дружби слід змащувати олією делікатності.

2. До кожного з поданих слів добери й запиши по 2-3 антоніми, ураховуючи багатозначність цих слів. Три-чотири утворених антонімічних пар уведи до самостійно складеного висловлювання.
Зразок. Старий (про вік живої істоти) – молодий. Старий (ветхий, непридатний для користування) – новий

Глибокий, холодний, недалекий, завоювати.

3. Визнач, які з поданих словосполучень є фразеологічними, запиши їх, витлумач значення.

Засипаний піском часу, синя даль, оповитий серпанком загадковості, синій птах, не своїм голосом, чарівним голосом, ховати голову в пісок, приховувати задавнену тривогу.

4. З поданих у дужках і поза ними слів утвори й запиши словосполучення.
Зразок. Вікно (розкрити, відчинити) – відчинити вікно.

Гроші, перемога, приз, освіта (отримувати, здобувати, діставати, одержувати).
Приходити, надходити, надсилати (лист, до школи, інформація).

5. Відредагуй та запиши речення.

1. Золоті ворота – пам’ятник історії ХІ століття. 2. До найрозповсюдженіших діагнозів відносяться серцевий приступ, ушиб коліна та воспалєніє легенів. 3. Дякую вас за увагу, знаю, що ваша підтримка не співпадіння. 4. Ми зайняли перше місце в конкурсі на самий кращий малюнок, а ось наші сусіди потерпіли поразку, бо не мають досвіду (первий раз приймають участь у змаганнях).

                                                                                                                        8 клас
І. Напишіть за одним із наведених поетичних уривків твір-мініатюру. Використайте в ньому дієприкметникові та дієприслівникові звороти.
1. О місячне сяйво і спів солов’я,
Півонії, мальви, жоржини!
Моря бриліантів, це – мова моя,
Це – мова моєї Вкраїни.
В. Сосюра
2. Вийду в поле, стану серед жита,
Задивлюсь у небо голубе.
Земле рідна, скільки буду жити,
Стільки і любитиму тебе…
М. Луків
3. Осінь спливає туманами,
Листям сухим шерхотить,
Лине хмаринками рваними,
Бабиним літом летить.
В. Бердник
12 б.
ІІ. Запишіть правильно подані слова.
Будь/що/будь, з/діда/прадіда, до/тепер, до/побачення, пів/яхти, пів/острів, пів/Ковалівки, по/батьківськи, по/моєму, сто/сімдесяти/мільйонний, на/весні, в/цілому, день/другий, на/жаль, кінець/кінцем, зроду/віку.
6 б.
ІІІ. Передайте одним словом значення поданих фразеологізмів.
Запахло смаленим, вітер у голові, сім п’ятниць на тиждень, гайки закрутити, допекти до живого, з відкритим серцем, узяти втямки, хоч око вийми, шкірити зуби, знайти спільну мову, з одного маху, на сміх брати.
6 б.
ІV. Запишіть словосполучення, узгодивши числівники з іменниками.
П’ятсот тридцять три (стілець), дев’яносто п’ять (гривня), семеро (студент), двоє (киянин), обидва (брат), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш), три й одна п’ята (метр), двоє (вікно), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник).
6 б.
V. Відредагуйте текст і запишіть його.
Глянув в вікно. Дощу уже не має. І сонце сховалось кудись начеб-то за хмари. Але небо ще димчасто-сіре, воно, підрожевлено захмариним вогнем і тому розсіває світло. Від того світла ближчать краплини дощу на мокрих стеблях. З дрімотного поля потягло вітерцьом. І в раз загупали каплі, опадавші додолу. Вітер пустун дущав. І там у степу починалось щось ні кому незрозуміле.
6 б.

                                                                                                            8 клас
І. Напишіть твір-мініатюру, використавши в його змісті нижче зазначений уривок. Придумайте заголовок до твору.
Поступово в золото та багрянець одягається все дерево-чагарникове багатство. Яка чудова, неперевершена гра різноманітних відтінків жовто-червоних кольорів! А в кришталево-прозорому синьому небі вже курличуть журавлі. Природа на прощальний банкет одягає ошатне вбрання. Недаремно поет назвав цю пору «очей зачарування».
12 б.
ІІ. Із поданих пар слів виберіть правильне написання прислівників і запишіть.
Над вечір – надвечір, потретє – по-третє, будьде – будь-де, рік у рік – рік-у-рік, устократ – у стократ, на видноті – навидноті, більш-менш – більш менш, у п’ятьох – уп’ятьох, нарізно – на різно, по-німецьки – по німецьки, вцілому – в цілому, з ранку – зранку.
6 б.
ІІІ. Запишіть фразеологізми, вписавши замість крапок потрібне слово. За якою морфологічною ознакою об’єднані всі вставлені слова. Поясніть значення чотирьох фразеологізмів (за вашим вибором).
1. … без палички. 2. … баб пошептало. 3. До … поту. 4. … п’ятниць на тиждень. 5. … мішків гречаної вовни. 6. Кований на всі … ноги. 7. На всі … сторони. 8. На … фронти. 9. … чоботи – пара. 10. … слів не зв’яже.
8 б.
ІV. Заповніть таблицю поданими нижче словами, вставляючи замість крапок потрібну букву.

Пре- При- Прі-


Пр..в’язати, пр..злий, пр..дорогий, пр..ваблювати, пр..хитрий, пр..чистий, пр..бічниця, пр..битий, пр..мудрий, пр..звисько, пр..плести, пр..стол, пр..рва, пр..сумний, пр..зирство, пр..скромний, пр..пиняти, пр..звище.
6 б.
V. Відредагуйте речення і запишіть їх у правильному варіанті. У реченнях виділіть граматичну основу.
Попереду за річкою танули ліси, що тягнуться звідси і вгору понад Ворсклою і вниз до Дніпра. Розсипчастий пісок берега зав'юнився під ногами річки, що схованої в берегах, ще не видно було, але річка вже відчувалася по свіжості й прохолоді, яку потягло від неї. Але, наближаючись, перетворився з голубого в зелений, його соковиті хащі по той бік річки прокинувшися повнилися пташиним гомінням.
6 б.

 

 

 


 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Категорія: Мої статті | Додав: Admin77 (07.11.2017)
Переглядів: 128 | Рейтинг: 0.0/0

Источник: http://kalinka10.at.ua/publ/zavdannja_do_mizhnarodnogo_konkursu_znavciv_ukrajinskoji_movi_imeni_petra_jacika/1-1-0-46
Рекомендуем посмотреть ещё:
Завдання Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Я Светящиеся наклейки

Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика Завдання на конкурс знавців української мови ім.яцика


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ